Logo

Roczne szkolenie z Terapii Poznawczo - Behawioralnej

Roczne szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej

 

Lokalizacja: Sensica, Toruń, ul. Radiowa 18

Rozpoczęcie: 29.09.2017

 

Uczestnicząc w kursie poznasz jedną z najlepiej zbadanych i najskuteczniejszych metod terapeutycznych. Otrzymasz skondensowany pakiet wyjątkowo jasnych, a przy tym niezwykle efektywnych narzędzi pracy psychologicznej. Będziesz gotowy z powodzeniem korzystać z nich od razu po zakończeniu, a nawet już w trakcie szkolenia.

 

W przypadku niemal każdego problemu psychologicznego za istotną część cierpienia odpowiadają niewspierające, automatyczne reakcje na warunki zewnętrzne: określone myśli, emocje, zachowania. Na pracy z niepożądanymi reakcjami bazuje Terapia Poznawczo-Behawioralna. Kładzie ona nacisk na ich zrozumienie, a następnie kształtowanie w pożądanym kierunku, co przynosi szybkie i stabilne rezultaty terapeutyczne.

 

Znajomość narzędzi Terapii Poznawczo-Behawioralnej znacząco wzmacnia kompetencje i poszerza perspektywę profesjonalistów pomagających osobom zmagającym się z depresją, napadami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz innymi trudnościami. Pozwala im lepiej zrozmieć, skąd biorą się reakcje drugiego człowieka. Metody TPB mogą również zostać wykorzystane dla własnego rozwoju, przynosząc liczne pozytywne zmiany w życiu.

 

Szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Ośrodku Sensica poprowadzi wyróżniająca się kadra, złożona z dydaktyków należących do największych w Polsce autorytetów w dziedzinie TPB: certyfikowanych psychoterapeutów i psychiatrów posiadających tytuły naukowe, superwizorów, autorów książek specjalistycznych, a nade wszystko praktyków o imponującym doświadczeniu.

 

Jeśli po szkoleniu zechcesz odkryć jeszcze więcej możliwości, które daje TPB, zapraszamy do nauki w 4 - letniej Szkole Psychoterapii Crescentia. Roczne szkolenie z Terapii Poznawczo - Behawioralnej nie jest tożsame z I rokiem w 4 - letniej szkole Psychoterapii.

 

Koszt*:

 

  • 470,00 PLN – 1 zjazd
  • 5640,00 PLN – 12 zjazdów


* W cenę szkolenia wliczony jest bufet kawowo - ciasteczkowy oraz materiały szkoleniowe. W cenie jest też nocleg na sali szkoleniowej (materace, karimaty we własnym zakresie). Budynek dysponuje zapleczem sanitarno – kuchennym.

 

Zapraszamy:

 

  • nauczycieli,
  • pedagogów, psychologów, lekarzy i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • kuratorów, terapeutów uzależnień, socjoterapeutów,
  • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swój zawodowy warsztat i pomagać skuteczniej. 

 

Pytania, zgłoszenia:

 

Zbigniew Celebucki: zbigniewcelebucki@sensica.eu , 514 384 233

 

Prowadzący:

 

Olga Olszewska - Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatra. Certyfikowany psychoterapeuta, superwizor i dydaktyk Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Przez 16 lat pracowała w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Prowadzi praktykę lekarską i psychoterapeutyczną oraz szkolenia w dziedzinie terapii poznawczo – behawioralnej, Dialogu Motywującego, Terapii Schematów oraz zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

 

Przemysław Mućko - Absolwent Wydziału Psychologii SWPS. Psychoterapeuta, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec. Pracował naukowo i dydaktycznie w Zakładzie Psychologii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku, gdzie prowadził psychoterapię indywidualną, grupową oraz warsztaty psychoedukacyjne. Prowadzi terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży stosując podejście poznawczo-behawioralne oraz Terapię Schematu. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu Terapii Schematów. Autor cieszącego się popularnością bloga psychoedukacyjnego www.psychowiedza.com.

 

Konrad Ambroziak - Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny. Doświadczenie zdobywał w wielu ośrodkach: Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci, Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie, Fundacji Dzieci Niczyje, jako konsultant telefonu zaufania 116 111 oraz terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka". Prowadzi terapię indywidualną młodzieży, młodych dorosłych, dzieci i młodzieży doznających przemocy oraz terapię par.

 

Anna Pierzchalska - Psycholog i certyfikowany terapeuta motywujący. Absolwent Wydziału psychologii SWPS oraz dwuletniego studium Dialogu Motywującego. Aktywny działacz w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi terapię pacjentów z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i trudnościami życiowymi – zarówno dzieci (od 6 roku życia), jak i osób dorosłych.

 

Urszula Grodzka - Psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy. Certyfikowany Terapeuta Motywujący z ponad 20 latami doświadczenia zawodowego. Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Specjalizuje się w problematyce: zaburzeń zachowania, uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnień od komputera, trudności szkolnych, zaburzeń odżywiania, trudności wychowawczych.

 

Artur Kołakowski - Doktor nauk medycznych, psychiatra. Certyfikowany psychoterapeuta, superwizor i wieloletni dydaktyk Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Terapii Schematów. Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Poza Schematami. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży oraz psychoterapii nastolatków oraz osób dorosłych. W ciągu ostatnich 10 lat nauczania TPB współpracował m. in. Z: Centrum CBT, Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Fundacją Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii. Współautor czterech specjalistycznych książek dotyczących tematyki zaburzeń zachowania u dzieci, ADHD oraz TPB.

 

Monika Szaniawska - Doktor nauk medycznych, psycholog. Certyfikowany psychoterapeuta i wieloletni dydaktyk Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz Terapii Schematów. Duże doświadczenie w pracy indywidulanej i grupowej zdobywała m. in. w: Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego, Centrum CBT, Klinice Psychiatrycznej WUM, Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego oraz w ramach własnej praktyki. Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń osobowości oraz ADHD u osób dorosłych. W ciągu kilku ostatnich lat prowadziła zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu PTTPiB w Centrum CBT, Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii oraz na kursach do certyfikatu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Redaktor merytoryczny polskich wersji podręczników dotyczących: diagnozy i terapii osób dorosłych z ADHD, TPB oraz Terapii Schematów. W trakcie szkolenia z superwizji Terapii Poznawczo - Behawioralnej i Terapii Schematów.

 

Program

 

Zjazd 1 Wprowadzenie do modelu Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Konceptualizacja w TPB.
Termin: 29-30.09.2017
Prowadzący: Olga Olszewska
Czas: 20 h
 
Zjazd 2 Podstawowe techniki poznawcze i ich zastosowanie, struktura sesji i terapii.
Termin: 13-14.10.2017
Prowadzący: Olga Olszewska
Czas: 20 h
 
Zjazd 3 Podstawowe techniki behawioralne. Rodzaje eksperymentu behawioralnego.
Termin: 17-18.11.2017
Prowadzący: Olga Olszewska
Czas: 20 h
 
Zjazd 4 Psychopatologia.
Termin: 8-9.12.2017
Prowadzący: Olga Olszewska
Czas: 20 h
 
Zjazd 5 PSTD i ASD.
Termin: 12-13.01.2018
Prowadzący: Przemysław Mućko
Czas: 20 h
 
Zjazd 6 Terapia poznawcza depresji i praca z myślami samobójczymi.
Termin: 23-24.02.2018
Prowadzący: Konrad Ambroziak
Czas: 20 h
 
Zjazd 7 Zaburzenia lękowe. Lęk napadowy, agorafobia, fobie proste, lęk społeczny, lęk uogólniony.
Termin: 23-24.03.2018
Prowadzący: Konrad Ambroziak
Czas: 20 h
 
Zjazd 8 Dialog Motywujący.
Termin: 20-21.04.2018
Prowadzący: Anna Pierzchalska
Czas: 20 h
 
Zjazd 9 Praca poznawczo – behawioralna z niskim poczuciem własnej wartości i złość w duchu dialogu motywującego.
Termin: 18-19.05.2018
Prowadzący: Urszula Grodzka
Czas: 20 h
 
Zjazd 10 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Termin: 15-16.06.2018
Prowadzący: Artur Kołakowski
Czas: 20 h
 
Zjazd 11 Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości – wprowadzenie do terapii schematu. 
Termin: 14-15.09.2017
Prowadzący: Monika Szaniawska
Czas: 20 h
 
Zjazd 12 Terapia schematu praca z trybami.
Termin: 5-6.10.2017
Prowadzący: Monika Szaniawska
Czas: 20 h
Formularz zgłoszeniowy

* Imię i nazwisko
* E-mail
* Telefon
Dane do faktury
Inne informacje* pola obowiązkowe
Wyslij
Designed by: Red Zeppelin